Przedmiot działalności

 Przedmiot działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności Żyrardowskiego TBS Sp. z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, a także :

-         przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

-         wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,

-         prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą techniczną.

 

Tym samym Spółka realizuje obowiązki Miasta wynikające z konieczności zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Jakubowska
(2008-06-27 08:57:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ilona Jakubowska
(2008-06-27 08:57:57)