Kapitał Zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego - 18.492.000,00 zł. (osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowska Ilona
(2008-06-27 09:06:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowska Ilona
(2021-05-06 12:00:03)