☰ Menu
Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Czwartek 08.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ztbs.bip.eur.pl/

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Żyrardowskiego TBS.
 • E-mail: tbs@zyrardow.pl
 • Telefon: (046) 855 30 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Adres: ul. 11 Listopada 48 96-300 Żyrardów
 • E-mail: tbs@zyrardow.pl
 • Telefon: (046) 855 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku  jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek nie posiada parkingu dla klientów.

Spółka nie posiada tłumacza języka migowego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowska Ilona
(2021-05-06 11:56:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowska Ilona
(2021-05-06 12:21:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 47783